En totalrenovering av din kropp

KMI är ett sätt att frigöra djupa spänningsmönster och kompensationer i kroppen.  Det är ett sätt att forma om hela kroppen genom att lösgöra restriktioner i fascian. Målet inom KMI är inte bara att bli fri från kroniska problem och smärta utan även att kunna få kroppen att fungera på ett friare och mer optimalt sätt.  Med mer rörelsefrihet och mindre kompensationer.  Att tex. kunna stå eller sitta längre perioder utan att bli trött och få spänningar, kunna träna eller hålla på med det man vill utan en begränsningar. Det är även ett sätt att förebygga framtida ryggproblem och smärtproblematik. KMI är även ett utmärkt sätt att optimera idrottsprestation, behandla och förebygga skador. Kombinationen med Anatomy in motion är oslagbart när det kommer till att få bestående biomekaniska förändringar och idrottslig optimering.

KMI utförs vanligtsvis 12 gånger, där man går igenom kroppen från topp till tå. Detta är systemiskt och intesymptominriktat. Dvs behandlingar utförs utefter hur spänningsmönster och begränsningar ser ut i kroppen. Inom KMI arbetar man djupgående och anatomiskt precist, för att få bestående och markanta förändringar som gör skillnad i längden. Man tittar inte bara på delar i kroppen eller lokal smärta, utan förstår sammanhanget i vilket detta uppstår. En skillnad i fötterna, kan ge en skillnad i höften vilket ger en böj i ryggen, vilket ger en skillnad i axeln, vilket resulterar i en nackspärr. Stress, dåliga vanor, bilkörning, sittande, stela skor, tiden och allt annat vi gör med våra kroppar sätter spår och kompensationer i kroppen och fascian.

Fascian och vävnaden i kroppen är väldigt responsiv till de förändringar den utsätts för. Den förändras efter vilka krafter som den utsätts för, och vilka krafter den inte utsätts för. Om du tex. pinnar fast skulderbladet mot bröstkorgen en längre period så kommer det att fastna, det kommer bildas fibrer som binder ihop olika fasciala lager med varandra. Fascian ändrar också ofta kvalitet, från att ha varit mjuk, elastiskt och vattenfylld till att bli mer torr, fibrotiskt, läderaktigt och ihopklibbad med andra lager.  Med KMI förändras inte bara längden och frihet mellan olika fasciala lager utan fascian återfår ofta även en mjukare  karaktär.

Att se och förstå spänningsmönster är oerhört komplext samtidigt som när man väl förstår det kan det bli väldigt simpelt och logiskt.  Utan olja på händerna går det även efter ett par års erfarenhet ganska enkelt att följa dessa spänningsmönster i kroppens vävnad med händerna. Det blir därmed ofta ganska uppenbart att där man har ont är inte där man mest behöver jobba. Man slösar på detta inte en massa tid på att arbeta där det egentligen inte behövs.

Inom KMI är det bestående förändringar i hela kroppen som är i fokus, så att individen kan undvika framtida problem som för närvarande ligger under radarn. En kropp med mindre restriktioner och begränsningar med större kroppslig och fysisk frihet så individen är förmögen att göra det den vill. Den omedelbara responsen personer brukar ha efter behandlingar är att det känner sig längre, friare och lättare. Många blir även förvånade och entuiastiska när de märker hur formbar kroppen egentligen är.

 

KMI behandlingar baserar sig på ANATOMY TRAINS.  Anatomy trains,  utvecklat av Thom Myers,  är bland annat ett sätt att se och förstå hur spänningar fortplantar sig i kroppen . Genom  Anatomy trains så går det komma fram till nya behandlingsstrategier. Dessa behandlingsstrategier kan ge helt andra resultat eftersom det bygger på en systemisk översikt över vad som sker i hela kroppen. Du kan se mer om Anatomy Trains nedan, där Thom förklarar närmare vad det är för något.  Det är med en del dissektionsbilder så ta de försiktigt om du är känslig för det.